pdf

Vooral meer jongeren met bijstand in tweede kwartaal 2020

Eind juni 2020 telde Nederland 427 duizend personen tot de AOW-gerechtigde leeftijd met een algemene bijstandsuitkering. Dat zijn er bijna 2 duizend meer dan een jaar eerder en 12 duizend meer dan in december 2019. Een kwartaal met meer bijstandsontvangers dan een jaar eerder is in tweeënhalf jaar niet meer voorgekomen. Relatief groot is het verschil met vorig jaar onder jongeren tot 27 jaar. Dit meldt het CBS op grond van nieuwe cijfers.

Vooral stijging bij jongeren

Ten opzichte van een jaar eerder lag het aantal bijstandsontvangers hoger bij jongeren tot 27 jaar en bij 45-plussers. Bij de jongeren ging het om ruim 5 procent. Dit komt overeen met 2 duizend mensen. Dat vooral meer jongeren in de bijstand terechtkwamen hangt samen met een daling van de arbeidsdeelname in deze leeftijdsgroep. Bij de 45-plussers was het verschil met vorig jaar duidelijk minder groot: 0,4 procent. Bij de 27- tot 45-jarigen lag het aantal bijstandsgerechtigden iets lager dan een jaar eerder.

Meer bijstandsontvangers ongeacht migratieachtergrond

Ten opzichte van een jaar eerder is in juni 2020 het aantal bijstandontvangers voor elke migratieachtergrond iets groter. Bij mensen met een Nederlandse of westerse achtergrond ging het om minder dan 500. Bij personen met een niet-westerse achtergrond kwam het verschil op 1,5 duizend uit. De percentages variëren tussen 0,2 en 0,7.

Instroom bijstand na drie jaar weer duidelijk groter dan uitstroom

De verandering van het aantal bijstandsontvangers wordt bepaald door het saldo van bijstandsinstromers en -uitstromers. In het eerste kwartaal van 2020 stroomden 29 duizend personen tot de AOW-leeftijd in en bijna 21 duizend uit. In het laatste kwartaal van 2019 verschilden instroom en uitstroom weinig van elkaar, maar was de instroom wel iets groter. De laatste keer dat er duidelijk meer mensen instroomden dan uitstroomden was in het eerste kwartaal van 2017. Toen kwamen bijna 35 duizend personen in de bijstand terecht, terwijl bijna 28 duizend de regeling verlieten.

Bijstand wordt verleend aan huishoudens. Dit kunnen alleenstaanden zijn of paren, met of zonder kinderen. Ingeval bijstand wordt verstrekt aan een paar, worden beide partners apart meegeteld als bijstandsgerechtigde.
Scroll naar boven