Wie zijn wij?

Het Sociaal Overleg Sittard-Geleen is een stichting die staat voor gezamenlijke belangenbehartiging. Wij zijn geen onderdeel van de gemeente maar een onafhankelijke stichting.

Diensten

Wat doen wij?

Wat doet het Sociaal Overleg voor mensen die gebruik maken van een uitkering Participatiewet?

Wij werken aan een respectvolle- en menselijke behandeling van mensen die afhankelijk zijn van een uitkering binnen de participatiewet. Wij werken aan heldere, duidelijke en begrijpelijke informatieverstrekking.

Hoe doen we dat?

Wij adviseren gevraagd en ongevraagd het College van Burgemeester en Wethouders inzake beleid en uitvoering van de Participatiewet. Wij houden contact met mensen die een uitkering krijgen door onze inloopdagen en samenwerking met de andere adviesraden.

Wat doen wij ?

Wij zetten ons in voor alle mensen in de gemeente Sittard-Geleen die vaak noodgedwongen afhankelijk zijn geworden van een regeling binnen de Participatiewet. Wij zetten ons in op het gebied van eenzaamheid en verborgen armoede. Wij zien dat verborgen armoede eenzaamheid als gevolg kan hebben. Wij gaan aan tafel met de betrokken mensen om zo in een veilige omgeving over de problemen te spreken en waar mogelijk zoeken we gezamenlijk naar oplossingen.

Waarom doen we dit?

Wij hebben als Sociaal Overleg een wettelijke taak. Het College van Burgemeester en Wethouders dient ons om advies te vragen, dat heet cliëntenparticipatie. Wij werken aan een betrouwbare, open en menselijke dienstverlening.

Nieuws

Blijf op de hoogte

Hulp

Komt u ergens niet uit?
Heeft u financiële vragen?

Scroll naar boven